Selecteer een pagina

AskHelma

Privacyverklaring

AskHelma staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 80828833.

In het kader van dienstverlening verwerkt AskHelma persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens AskHelma verzamelt, hoe dit wordt gedaan, hoe lang deze worden bewaard, met wie deze kunnen worden gedeeld en wat uw rechten zijn.

 

1.   Persoonsgegevens

AskHelma verwerkt onder meer uw basisgegevens zoals uw naam en titel, contactgegevens, IP-adres, gegevens over uw bezoek aan de website, en alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan AskHelma verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met AskHelma, door het invoeren van uw gegevens op de website, of via sociale media.

AskHelma kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van wederpartijen, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of door gebruik te maken van andere openbare bronnen.

2.   Doeleinden en grondslagen

AskHelma kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

– Voor het verstrekken van diensten

– Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

– Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn.

– Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

AskHelma verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een door u verstrekte opdracht, voor facturering, en om te voldoen aan wettelijke plichten. AskHelma verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de AVG.

3.   Bewaartermijn

AskHelma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

4.  Delen

Voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden kan AskHelma uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder:

– Derden die betrokken zijn bij de website van AskHelma

– Derden die relevant zijn voor de diensten die AskHelma verstrekt, zoals wederpartijen

– Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

– Boekhouder

– Mailservers

5.   Betaling

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten rectificeren, verwijderen of over te dragen, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken altijd weer intrekken. Bent u van mening dat AskHelma niet juist omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.  Aansprakelijkheid

AskHelma maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. De website maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies, maar niet van tracking cookies of advertentie cookies.

7.   Contact

Vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem contact op met AskHelma via info@askhelma.com.

Contact

Telefoon +31 (0)6 5262 9434